Enkele artikelen van mijn hand zijn:

 • Bepaling benodigde uitgangsbreedte leidt tot verrassingen (Bouwbesluit in de Praktijk nr.9, november 2003)
 • Branddoorslag bij woningen nader bekeken (TVVL magazine, 2009)
 • Brandfysica - is er meer dan vuurbelasting (Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, blad Bouwfysica vol 16, 2003)
 • Brando computerprogramma weerstand tegen brandoverslag (Brand en Brandweer, november 1997)
 • Brandoverslag hallen - onderzoek leidt tot betrouwbare vuistregel (Bouwen met Staal 155, 2000)
 • Brandveiligheid atria woongebouwen beter regelen (Bouwbesluit in de Praktijk nr.8, oktober 2001)
 • Egress provisions and the dutch buildings decree (Interflam 1999)
 • Evacuation From Smoke Filled Corridors. (1st. Int. Symp. Human Behavior in Fire, Proc., 1998)
 • Fire safe building separation distances in the Netherlands (Interflam 2001)
 • FSE: wat, waarom en hoe (Brandveilig.com, juni 2013)
 • Hoe betrouwbaar zijn brandoverslag berekeningen (Brand en Brandweer, december 2001)
 • Hoe te komen tot een goede interpretatie van de regelgeving brandveiligheid (Kluwer jaarboek Beveiliging)
 • Mogelijkheden voor brandcompartimenten groter dan 1000 m² (Bouwregels in de praktijk nr.10, december 2002)
 • Ontwikkelingen van Fire Safety Engineering (jaarboek Beveiliging Totaal, 2013)
 • Recente publicatie werpt licht op wbdbo (Stedebouw en Architectuur, 2007)
 • Regelgeving ontruiming bij brand leidt tot onveilige situaties (Bouwbesluit in de Praktijk nr.1, februari 2001)
 • Safe distances between industrial storage facilities (Interflam 2001)
 • The Dutch Approach to the Escape from Large Compartments (IAFSS 6, Poitiers, 1999)
 • Ventilatie en brandveiligheid van garages (TVVL magazine nr.1, 2005)
 • Ventilatie en brandveiligheid van garages (Bouwwereld nr.18, 2004)