Ik was en ben actief in examencommissies, besturen en normeringen etc. en als samensteller van publicaties. De volgende lijst geeft een indruk van de publicaties:

 • rapporteur voor NEN (normen, normontwerpen en correctiebladen) waaronder NEN 6098, NEN 6093, NEN 6094, NEN 6068, NPR 6091.
 • publicaties zoals (zie desgewenst ook de andere lijst met artikelen):
  • TNO:
   MDW vereenvoudiging regelgeving brandveiligheid
   Vultijdenmodel
   Beoordeling Niet-Besloten Ruimten
  • SBR:
   518.04 Brandveiligheid en ventilatie parkeergarages;
   443D.05 BOT deel D: Bouwdeel- en constructiegedrag bij brand;
   541.05 Wbdbo in de praktijk;
   599.09 Brandveilige details B- en U-bouw;
   Brandveiligheidseisen verzekeraars (opgenomen in 443.05 BOT);
   618.10 brandveilige rieten daken;
   634.13 Werken met Fire Safety Engineering
 • rapporteur werkgroep BIO maatregelen voor het IBB-model van het CCV, ten behoeve van MPB (MasterPlan Brandveiligheid)
 • medeontwikkelaar Brando en Brando2: berekeningsprogramma brandoverslag NEN 6068