Het berekenen van de rookverspreiding is het eerste specialisme dat ik bij TNO ontwikkelde. Dit is vaak aan de orde bij atria, rwa (rook en warmteafvoer) installaties, niet-besloten ruimten, grote loopafstanden, parkeergarages enzovoorts. Ook Fire Safety Engineering (FSE) heeft als basis berekeningsmodellen van de rookverspreiding.

Ik was voor dit onderwerp (mede)rapporteur voor de normering van NEN 6093 en NEN 6098, het Vultijdenmodel en het achtergrondrapport over niet-besloten ruimten. Verder rapporteerde ik de SBR-publicaties 233 Rookafvoer uit hoge ruimten en 518.04 "Parkeergarages. Brandveiligheid en Ventilatie". Aan de laatste versie van NEN 6093:2022 leverde ik ook een actieve bijdrage.