FSE is de verzamelnaam voor berekeningen met betrekking tot brandveiligheid zoals ik deze sinds 1992 al uitvoer. Voorbeelden zijn de verspreiding van rook en warmte in relatie tot de vluchtveiligheid, de te verwachte warmteopbouw ter plaatse van constructies of een inschatting van het gevaar van straling op afstand van een brand.

SBR heeft me opgedragen een uitgebreide inleiding bij dit onderwerp te schrijven; in SBR-rapport 634.13 "Werken met FSE in de praktijk" is deze inleiding begin 2013 gepubliceerd. Voor het juni 2013-nummer van Brandveilig.com schreef ik een korte toelichting: FSE: wat, waarom en hoe (pagina 8-11).

Als docent ben ik op dit gebied actief (Windesheim, SKB). Als natuurkundig ir. heb ik uiteraard een grote interesse in de rekenmodellen, de achtergronden, de mogelijkheden en de onmogelijkheden.

De laatste jaren ben ik actief lid van de werkgroep FSE van het NEN en als zodanig goed bekend met de komende ontwikkelingen op het gebied van normalisatie in Nederland, zoals NEN 6060 en NEN 6079 voor grote brandcompartimenten. Ik volg deze ontwikkelingen constructief en kritisch en kan u hier desgewenst over adviseren.

Voor de praktijk is een bekend voorbeeld de gelijkwaardige oplossing voor grote brandcompartimenten conform NEN 6060 op basis van een vuurlastberekening een bekend voorbeeld (voorheen de methode Beheersbaarheid van Brand / 'BvB2007'). Deze analyse kan ik voor u uitvoeren en rapporteren voor indiening bij de gemeente.