De afstanden tussen gebouwen, tussen ramen van verschillende brandcompartimenten etc. moeten zo groot zijn dat er geen brandoverslag optreedt. De eis is de wbdbo (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) in minuten. Met een computerprogramma kan ik controleren of het gebouw(ontwerp) voldoet. De rapportage is geschikt voor indiening bij de overheid, bijvoorbeeld ten behoeve van de bouwaanvraag.

Ik ben bij dit onderwerp altijd nauw betrokken geweest bij belangrijke ontwikkelingen zoals de normeringen van de de NEN 6068 zelf (ik ben lid van de werkgroep bij het NEN), de NPR 6668:2022 (to be published) en de voorlopers NPR 6091 uit de jaren '90 als ook de computerprogramma's Brando en Brando2 uit die tijd. Verder schreef ik de toelichtende SBR-publicatie 541.05 "weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag". In de werkgroep van het NEN ben ik tevens betrokken bij de benodigde brandwerendheid van geveldelen die in NEN 6069:2022 wordt uitgewerkt.