De brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit zijn belangrijk om voor een ontwerp ook de bouwvergunning te krijgen. Soms kan ook gelijkwaardigheid een uitkomst bieden om een gebouw voldoende veilig te maken zonder teveel concessies voor het ontwerp, maar daarvoor is tijdig overleg met de overheid aan te raden, vergezeld van een adviseur. Ik kan deze rol voor u vervullen. Bij verbouw zullen we behalve het Bouwbesluit 2012 (verwacht in 2023: BBL) ook de bestaande rechten willen vaststellen om optimaal te kunnen verbouwen.

Verder is in de Woningwet sinds enkele jaren niet de gemeente primair verantwoordelijk voor een brandveilig gebouw, maar de ontwerper/eigenaar/gebruiker. Dus een check voor de brandveiligheid houdt niet op bij de bouwvergunning.

Wat voor een verbouw geldt kan ook gesteld worden voor een bestaand gebouw: voldoet het aan de eisen? Een inspectie ter plaatse kan dan duidelijkheid scheppen.

Dit type advieswerk dat ik verricht sinds 1992 vormt de basis van mijn ervaring.

  • Ik was verder voor dit onderwerp een van de eerste twee leden van de beoordelingscommissie voor de 'gecertificeerde bouwplantoetser' conform BRL 5019 voor de scope Brandveiligheid.
  • Verder beoordeelde ik kandidaatleden van de Vereniging van BrandveiligheidAdviseurs VVBA.
  • Tevens leverde ik een actieve bijdrage aan het vaststellen van mogelijke BIO maatregelen (bouwkundige, installatietechnische en organisatorische), van het IBB-model van het CCV (kaderscheppend voor het MPB ofwel Masterplan Brandveiligheid). Een aardige mindmap die ik construeerde met de in het IBB model genoemde organisatorische maatregelen staat hieronder. Voor de andere twee aspecten B en I kan ik u nader adviseren (dat is meestal het werk waarvoor we gevraagd worden).