Voorbeelden van adviesproducten zijn:

  • Bestaande bouw en gebouwontwerp beoordeling
  • Brandveiligheid in de bouw- en milieuvergunning
  • Gelijkwaardigheid en interpretatie Bouwbesluit
  • Vluchten (vluchtroutes, vluchtafstand, opvang- en doorstroomcapaciteit)
  • Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo), NEN 6068, stralingsberekeningen
  • Grote brandcompartimenten, vuurlast- en vuurbelastingsberekeningen, Beheersbaarheid van Brand, NEN 6060 en 6079
  • Brandveiligheidsinstallaties ten behoeve van gelijkwaardigheid (rwa- en sprinklerinstallaties)
  • rookverspreidings- en CFD-berekeningen (parkeergarages, atria)
  • Fire Safety Engineering (FSE)
  • 2nd opinion andere adviseurs

Klik hierboven in het menu voor meer toelichting.