NEN 6093:2022 is eindelijk vernieuwd en volgt de stand van de techniek van de berekening van rookverspreiding en de capaciteit van rook- en warmteafvoerinstallaties. Ik leverde een actieve bijdrage aan de herziening in de werkgroep bij het NEN, de norm waarvan ik zelf in 1994 bij TNO de eerste versie rapporteerde.

NEN 6069 is de norm voor de bepaling van de brandwerendheid, maar helaas ook een voorbeeld van doorgeschoten nuanceringen als het om de criteria gaat die gelden. Helaas was in de 2019 versie behoorlijk onduidelijk geworden hoe men dit in relatie tot brandoverslag (dus met name bij gevels) moet lezen. Ik stapte in de werkgroep en had een actieve rol om meer eenduidigheid en duidelijkheid te krijgen. In 2022 wordt de herziening verwacht.

Sinds jaar en dag ben ik betrokken bij het normblad voor berekening van brandoverslag, NEN 6068. Dit begon in ca. 1994, in mijn eerste jaren bij TNO.

Na de publicatie BvB2007 en de voorloper in 1995 is gewerkt aan de omzetting tot een norm voor grote brandcompartimenten. Deze NEN 6060 wijkt beperkt af van de richtlijn BvB2007. Op basis van een vuurlastberekening wordt de acceptabele grootte van een brandcompartiment berekend. Na kritiekverwerking wordt de norm definitief. Ik maak deel uit van de werkgroep die de eerste versie begeleidde (2015) en heden ook de update.

NEN 6079 bevat een fundamentelere benadering voor grote brandcompartimenten, maar stoelt wel voor een deel op vergelijkbare uitgangspunten. In de kern wordt het risico op branduitbreiding als maat genomen voor de grote van een brandcompartiment. De norm is in 2016 gepubliceerd en ik maak deel uit van de werkgroep, toen en nu voor de update.

Lees ouder normnieuws hierna.

 

Sinds februari 2010 is de ontwerpnorm NEN 6098 gepubliceerd. Deze behandelt rookbeheersingssystemen in mechanisch geventileerde parkeergarages. Ik was betrokken bij de eerste fase van deze ontwerpnorm (als rapporteur). Dat was een logisch vervolg op de kritische SBR publicatie van mij en 2 collega's, over dit onderwerp uit 2004. De aanleiding was een concept richtlijn, die weer voortkwam uit ... die eerste auto die ik eind jaren '90 in de Bijlmer parkeergarage als TNO-er mocht aansteken! We zijn nu meer dan 10 jaar verder maar de wetenschappelijke kennis hierover wordt nog steeds vertroebeld door moeilijke politieke keuzes: wat is voldoende veilig en wat niet?